Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Uw personeel

Uw medewerkers zijn het kloppend hart van uw onderneming. Hun kwaliteit en inzet zijn bepalend voor uw succes. Logisch dus dat u goed voor uw mensen zorgt. Niet alleen omdat u wettelijke verplichtingen heeft op het gebied van arbeidsomstandigheden en verzuim, maar vooral omdat u een veilig en stimulerend werkklimaat wilt creëren. Goede verzekeringen voor verzuim en arbeidsongeschiktheid spelen daarbij een grote rol.

Om goede medewerkers te werven en te behouden, wilt u meer bieden dan een goed salaris. Aantrekkelijke employee benefits zoals een mooie pensioenregeling en collectieve verzekeringen, worden minstens zo belangrijk gevonden. Ga met ons in gesprek over de vraag welke financiële regelingen u uw medewerkers kunt aanbieden.

Heeft u in de cao afspraken gemaakt over een pensioenregeling? Of vallen uw bedrijfsactiviteiten onder een bedrijfstakpensioenfonds? Dan adviseren wij u graag over een passende regeling voor uw personeel.

Er zijn verschillende pensioenregelingen die uw werknemers een welkome aanvulling geven op hun AOW. U gunt uw mensen een hoge uitkering, maar u wilt ook de kosten van de regeling in de hand houden. Wij houden met beide aspecten rekening als wij u adviseren. Heeft u al een pensioenregeling? Dan kunt u ons inschakelen voor een second opinion of om na te gaan hoe actueel uw regeling is.

Als medewerkers zich ziek melden, krijgt u met een verzuimverzekering een percentage van het door te betalen loon vergoed. Ook kunt u werkgeverslasten meeverzekeren, zoals de werkgeverspremies voor zieke medewerkers. Daarnaast kunt u bij veel verzuimverzekeraars rekenen op ondersteuning en advies om ziekteverzuim te voorkomen en beperken.

De verzuimverzekering is op maat in te vullen. Zo kunt u kiezen na hoeveel wachtdagen de verzekeraar begint uit te keren. Of u spreekt een bepaald bedrag af dat u zelf aan verzuimkosten draagt. Als de kosten boven dat bedrag uitkomen, keert de verzekeraar uit.

Als uw werknemer na twee ziektejaren nog niet hersteld is, komt hij terecht in de Wet Werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid, ontvangt hij een WGA- of een IVA-uitkering. Zijn inkomen kan dan sterk dalen. U kunt als werkgever voor een inkomensaanvulling zorgen.

Een WIA-uitkering is gebonden aan een maximum salaris. Medewerkers met een hoog salaris gaan er daardoor bij langdurige arbeidsongeschiktheid extra hard in inkomsten op achteruit. Wij adviseren u hoe dat inkomen toch op peil kan blijven.

Als u eigenrisicodrager bent voor de WGA, verzekert u het WGA-risico bij een private verzekeraar. Het voordeel is dat u beter kunt sturen op kosten en op re-integratie van uw medewerkers. Onder de dekking vallen de WGA uitkeringen, de ondersteuning bij re-integratieactiviteiten en een vergoeding van re-integratiekosten.

De WGA-regeling voor flexwerkers valt onder dezelfde financieringsregeling als die voor vaste medewerkers. Beide brengt u dus onder bij dezelfde partij: óf bij UWV óf bij een private verzekeraar als u als eigenrisicodrager bent. Wij maken voor u berekeningen en adviseren u over welke verzekeringsoplossing het beste uitpakt voor uw bedrijf.

Als uw medewerker door een ongeval overlijdt of invalide raakt, zijn de financiële gevolgen voor hem of zijn nabestaanden heel groot. Een collectieve ongevallenverzekering kan dan uitkomst bieden. Er wordt een bedrag uitgekeerd als de werknemer overlijdt of als hij blijvend invalide wordt.

De dekking kan gelden voor ongevallen op het werk en bij woon-werkverkeer, maar ook voor ongevallen buiten het werk om. De collectieve ongevallenverzekering kunt u afsluiten voor al uw medewerkers of alleen voor medewerkers die risicovol werk doen.

 

Uw adviseurs

Team Ruud Hoeijmakers Hoeijmakers Groep

Ruud Hoeijmakers

Directeur
077 - 358 67 23
Stuur Ruud een bericht

Team Roger Hilkens Hoeijmakers Groep

Roger Hilkens

Directeur
077 - 358 67 05
Stuur Roger een bericht

Team Frank Hendrix Hoeijmakers Groep

Frank Hendrix

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 22
Stuur Frank een bericht

Team Harold Willems Hoeijmakers Groep

Harold Willems

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 37
Stuur Harold een bericht

Team Chantal Saelmans Hoeijmakers Groep

Chantal Saelmans

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 15
Stuur Chantal een bericht

Team Tom Colbers Hoeijmakers Groep

Tom Colbers

Directeur
077 - 358 67 19
Stuur Tom een bericht

Team Ronald Lemmen Hoeijmakers Groep

Ronald Lemmen

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 01
Stuur Ronald een bericht

Team Anke Maessen Hoeijmakers Groep

Anke Maessen

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 17
Stuur Anke een bericht

Noud

Noud Heijnen

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 12
Stuur Noud een bericht

Maak uw keuze

Direct doen