Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

Uw bedrijfsactiviteiten

De contouren van uw onderneming zijn de basis van uw risicobeheer. Wij begrijpen dat iedere onderneming uniek is en dat brengt verschillende risico’s met zich mee. Op het gebied van aansprakelijkheid bijvoorbeeld, de kans op juridische geschillen, criminaliteit en veiligheid op de werkvloer.  

Verzekeren is lang niet de enige manier om met uw bedrijfsrisico’s om te gaan. Wij bespreken daarom breed met u welke maatregelen u kunt treffen en welke meerwaarde verzekeringen daarbij hebben. Centraal in risicobeheer staat de zorg voor bedrijfscontinuïteit. Daarom kijken wij niet alleen naar het hier en nu, maar ook naar de toekomst. Hoe kunnen onze adviezen bijdragen aan een gezonde bedrijfssituatie?

Het kan iedereen overkomen: uit slordigheid of uit onwetendheid een fout maken. Maar wat als u of uw medewerker daardoor schade toebrengt aan anderen? Dan bent u wettelijk aansprakelijk. De schadeclaim kan zeer hoog oplopen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dan ook een must voor elke ondernemer.

Beroepsaansprakelijkheid

Stel dat uw opdrachtgever schade oploopt door een verkeerd advies, onjuiste informatie of een foute berekening van u als professional. Ook dan kunt u aansprakelijk gesteld worden met alle financiële gevolgen van dien. Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt u dat risico af. Ook als er een rechtszaak komt en u juridische hulp nodig heeft, kunt u een beroep doen op deze verzekering. En u krijgt ondersteuning om reputatieschade te beperken.

U moet er niet aan denken: als bestuurder van een vereniging of stichting door een stommiteit schade veroorzaken. U kunt dan persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. Ook als u te goeder trouw gehandeld heeft en zelfs als een medebestuurder de fout gemaakt heeft. Een schadeclaim kan grote financiële gevolgen hebben voor uw privévermogen.

Binnen de vereniging of stichting moet duidelijk zijn hoe dat aansprakelijkheidsrisico is afgedekt. Is er niets geregeld? Dan kan een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering een oplossing zijn. Deze vergoedt de schade, ook als u na uw aftreden de schadeclaim krijgt. Verder zijn de juridische kosten van verweer en advies afgedekt.

Zelfs als professionele bouwondernemer kunt u fouten maken bij de uitvoering van uw werk. Voor de schade wordt u dan aansprakelijk gesteld. Maar u kunt ook te maken krijgen met materiaalgebreken, diefstal van materialen, of schade door storm en vandalisme. Vanwege het hoge risico kunt u niet om een CAR-verzekering (Construction All Risk) heen.

Met een CAR-verzekering bent u gedurende het hele bouwproject en ook in de onderhoudsperiode verzekerd. U kunt kiezen wat u precies verzekert. Materiële schade, aansprakelijkheid, eigendommen van de opdrachtgever, hulpmaterialen en transport, het kan allemaal in de polis worden opgenomen. Wij gaan na welke risico’s u loopt als bouwondernemer en welke dekking u nodig heeft.

Een geschil met een afnemer over een geleverd product of met een leverancier over de inkoop van bepaalde diensten. U wordt aansprakelijk gesteld voor milieuschade of u heeft een klant die niet betaalt. Of u wilt een medewerker ontslaan die zich niet aan de regels houdt. Zomaar wat voorbeelden van juridische geschillen waar u als ondernemer mee te maken kunt krijgen.

Met een zakelijke rechtsbijstandverzekering kunt u rekenen op ondersteuning bij juridische geschillen, of het nu een telefonisch advies is of zeer uitgebreide juridische bijstand in een ingewikkelde rechtszaak. U bepaalt zelf voor welke soort conflicten u de rechtsbijstandverzekering afsluit. Wij bespreken dat met u en gaan bovendien na of de dekking aansluit op andere bedrijfsverzekeringen met een rechtsbijstandmodule.

Als u bijvoorbeeld door brand schade krijgt aan uw gebouw of inventaris, is dat verzekerd met een gebouwen- en inventarisverzekering. Maar als de schade zo groot is dat uw bedrijf tijdelijk moet sluiten, heeft u een heel ander probleem. Uw omzet ligt stil, maar uw vaste lasten lopen gewoon door. De voortgang van uw bedrijf kan dan gevaar lopen.

Met een bedrijfsschadeverzekering voorkomt u dat u in financiële problemen komt doordat u uw bedrijf vanwege schade een poos niet draaiende kunt houden. De vaste lasten zoals huur en salarissen en (een deel van) uw nettowinst zijn dan verzekerd. Verder kunt u een dekking kiezen voor extra kosten, bijvoorbeeld als u noodmaatregelen moet treffen of als u tijdelijk een bedrijfsruimte of IT-apparatuur moet huren.

Bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen lopen een groot risico dat er na een ernstig incident milieuschade ontstaat. Maar ook andere bedrijven kunnen dat risico niet helemaal uitsluiten. Want stel dat er door een grote brand in uw bedrijfspand asbest vrij komt. U wordt dan aansprakelijk gesteld, ook als de schade niet doelbewust is veroorzaakt.

Vaak biedt uw zakelijke aansprakelijkheidsverzekering in het geval van milieuaansprakelijkheid geen soelaas. U kunt het risico wel afdekken met een milieuschadeverzekering. Bespreek met ons hoe groot uw risico is en hoe uw verzekering eruit moet komen te zien.

Internetcriminelen kunnen software op uw computer installeren en zo geld en data stelen. Maar een cyberincident kan ook plaatsvinden door technisch falen of menselijke fouten. Gevolgen: bestanden die gereconstrueerd moeten worden, schadeclaims, onderzoeken, boetes en juridische conflicten. Onderschat die kosten niet en verzeker u goed.

Hoe u uw cyberrisico’s het beste verzekert, is afhankelijk van de risico’s die u loopt. Wij gaan daarover graag met u om tafel. De cybercrime- en datariskverzekering doet meer dan kosten vergoeden. De verzekeraar biedt eerste hulp bij een cyberhack en schakelt kosteloos een IT-specialist voor u in.

U zult alles doen om uw evenement tot een succes te maken. Maar er kan altijd iets mis gaan. Een bezoeker die schade oploopt bijvoorbeeld, een ongeval, gehuurde spullen die beschadigd raken of gestolen worden of extreem weer waardoor u het evenement moet afgelasten.

Met een evenementenverzekering heeft u die risico’s goed afgedekt. De verzekering is opgebouwd uit verschillende onderdelen, elk om een specifiek risico af te dekken. Wij helpen u een keuze te maken en zorgen ervoor dat u op maat verzekerd bent.

Met een zakenreisverzekering bepaalt u zelf welke risico’s van de reis u wilt afdekken. Onder meer uw bagage en medische kosten in het buitenland zijn verzekerd. Verder kunt u rekenen op advies en hulp bij allerlei reisgerelateerde problemen. U kunt ook uw medewerkers meeverzekeren of de zakelijke reisverzekering koppelen aan uw particuliere reisverzekering.

Wij bespreken met u hoe de dekking van uw zakenreisverzekering eruitziet en we adviseren u over aanvullingen, bijvoorbeeld op het gebied van ongevallen, aansprakelijkheid en rechtsbijstand.

Met een kredietverzekering zorgt u voor financiële zekerheid als klanten uw rekeningen niet betalen. Uw verzekeraar start dan een incassoprocedure. En mocht de factuur uiteindelijk niet te innen zijn, dan krijgt u een afgesproken percentage van de gemiste omzet vergoed.

Exporteert u veel naar het buitenland? Dan zitten uw afnemers ver weg. En het incassoproces in het betreffende land kan ingewikkeld zijn. Een kredietverzekering is daarom voor exporterende bedrijven zeker de moeite van het overwegen waard. U kunt per transactie of per debiteur een verzekering afsluiten. Of u verzekert alleen de export naar bepaalde landen.

 

Uw adviseurs

Team Ruud Hoeijmakers Hoeijmakers Groep

Ruud Hoeijmakers

Directeur
077 - 358 67 23
Stuur Ruud een bericht

Team Roger Hilkens Hoeijmakers Groep

Roger Hilkens

Directeur
077 - 358 67 05
Stuur Roger een bericht

Team Frank Hendrix Hoeijmakers Groep

Frank Hendrix

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 22
Stuur Frank een bericht

Team Harold Willems Hoeijmakers Groep

Harold Willems

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 37
Stuur Harold een bericht

Team Chantal Saelmans Hoeijmakers Groep

Chantal Saelmans

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 15
Stuur Chantal een bericht

Team Tom Colbers Hoeijmakers Groep

Tom Colbers

Directeur
077 - 358 67 19
Stuur Tom een bericht

Team Ronald Lemmen Hoeijmakers Groep

Ronald Lemmen

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 01
Stuur Ronald een bericht

Team Anke Maessen Hoeijmakers Groep

Anke Maessen

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 17
Stuur Anke een bericht

Noud

Noud Heijnen

Adviseur Zakelijk
077 - 358 67 12
Stuur Noud een bericht

Maak uw keuze

Direct doen