Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.

E-mail disclaimer

Het volgende is van toepassing op de e-mail die u ontvangen heeft: De door Hoeijmakers Groep B.V. verstuurde e-mails en de inhoud daarvan zijn vertrouwelijk. Indien deze e-mails niet voor u bestemd is, verzoeken wij u vriendelijk deze direct naar ons terug te sturen en daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verstrekking aan en/of gebruik door derden van dit e-mailbericht en/of informatie is niet toegestaan. Hoeijmakers Groep B.V. sluit elke aansprakelijkheid uit in verband met het niet juist, onvolledig of niet tijdig overkomen van de informatie in deze e-mail.

Maak uw keuze

Direct doen